CAREER

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง

2.อายุ 28 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

4.สาขาบัญชี/สาขาการเงิน เท่านั้น

5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

6.มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

7.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

8.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรติดต่อ : 0-2311-2717 ต่อ 128

+JOIN US

รายละเอียดงาน

1.งานประจำ

2.ดูแลลูกค้าเก่า และสร้างลูกค้าใหม่ในเขตที่มีความรับผิดชอบแต่ละส่วนทั่วประเทศ

3.มีเจ้าหน้าที่และผู้จัดการเฉพาะด้านคอยให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

4.มีทีมงานฝ่ายวิศวกรฯ คอยบริการหลังการขาย

5.เป็นงานที่ได้รับความรู้ในหลายๆ ด้าน และมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตสูง รวมไปถึงมีการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 25-35 ปี

3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

6.สามารถเดินทางติดต่องาน ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

7.มีความอดทนและความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบอยู่

8.มีความขยัน รักงานขาย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และต้องการความก้าวหน้าในอนาคตสูง

9.มีประสบการณ์ขายสินค้าแบบบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

+JOIN US