ตำแหน่งงาน

 เลขาผู้จัดการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา (ด่วน!!)

 รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง

- ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- งานด้านเอกสาร

- ประสานงานแทนผู้จัดการกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 28-38  ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วย/เลขานุการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, กระตือรือร้น, ขยันและซื่อสัตย์ 

- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงและต้องการความก้าวหน้าในอนาคต

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี

 

 วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : kesorn@autodidactic.co.th

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ด่วน!)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  สรรหาคัดเลือกบุคคลากร

-  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

-  งานฝึกอบรม

-  งานธุรการต่างๆ

-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  เพศหญิง อายุ 30 ปี

-  วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

-  มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ (MS.Office: Word and Excel)

-  มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 2 ปี

-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีและเรียนรู้เร็ว

-  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติทางบวกในการทำงาน

-  ขยัน สู้งาน อดทน ซื้อสัตย์ และมีความระเอียดรอบคอบ

-  หากมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

คุณเกสร 

โทร. 02-311-2717 ต่อ 121,120

E-mail  : kesorn@autodidactic.co.th 

 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!

 รายละเอียดของงาน

- ทำใบเสนอราคา

- ประสานงานติดต่อส่วนราชการ

- บันทึกข้อมูล

- จัดเก็บเอกสาร

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-30  ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป 

- มนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานกับผู้อื่นได้

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, ตั้งใจในการทำงาน

- รับนักศึกษาจบใหม่

 

 วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณเกสร)

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : kesorn@autodidactic.co.th

 

1 | 2